Inwoners kunnen de komende maanden meepraten over toekomstplannen voor Amersfoort

© RTV Utrecht
Amersfoort - De inwoners van Amersfoort kunnen de komende maanden hun zegje doen over de toekomstplannen van de centrumlinkse coalitie. De Omgevingsvisie Amersfoort 2020-2040 is dinsdagavond vrijwel unaniem door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak. In deze visie wordt ingegaan op de samenhang tussen onderwerpen zoals ruimte, natuur, landschap en verkeer.
De plannen van de coalitiepartijen zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. Daarbij gaat het om zaken zoals zoals een autovrije binnenring, minder energiegebruik, zonnepanelen, opwekking van windenergie, 30-kilometerzones in woonwijken, minder parkeerruimte en meer woningbouw.
Aan de totstandkoming van die visie is meer dan drie jaar voorbereiding vooraf gegaan. Al door het vorige college van burgemeester en wethouders waren in 2019 plannen opgesteld omdat de Structuurvisie van 2013 toen al verouderd was. Elke gemeente heeft een Omgevingsvisie nodig om bij het Rijk subsidies te kunnen krijgen voor zaken onderwerpen zoals woningbouw en wegenaanleg.

Oppositiepartijen terughoudend

De nu opgestelde Omgevingsvisie is een optelsom van het huidig gemeentelijk ruimtelijk beleid, bestuursakkoord van de nieuwe coalitie en van hun ‘doorkijk’ naar 2030 - 2040. Kort na de presentatie, enkele weken geleden, reageerden veel oppositiepartijen nog terughoudend op de Omgevingsvisie omdat hen niet duidelijk was ‘waar ze nou wel of niet aan vast zaten’.
Het college van burgemeester en wethouders kon de aarzelende oppositie geruststellen: over de uitvoering van al die plannen moet de gemeenteraad (uitgesmeerd over de komende jaren) nog allerlei aparte besluiten nemen.
Veel van die plannen staan weliswaar op papier (lees: de theorie) maar zijn nog niet door de gemeenteraad (lees: in praktijk) vastgesteld. Als over vijf of tien jaar de wereld er heel ánders uitziet, dan houdt de gemeente natuurlijk niet vast aan achterhaalde of onuitvoerbare plannen, zei wethouder Rutger Dijksterhuis (ChristenUnie).
Oppositiepartij Amersfoort2014 wil bepaalde onderdelen die in het coalitieakkoord zijn afgesproken buiten de Omgevingsvisie houden. Het gaat om onderwerpen waarvan de fractie denkt dat daar in de raad en in de stad nog discussie over te voeren is. Alle andere fracties willen de beoogde nieuwe richting volledig vrijgeven voor inspraak.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.