Amersfoortse coalitie aarzelt over winkelend publiek tijdens feestdagen

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De meeste gemeenteraadsfracties hebben er weinig moeite mee wanneer winkels in Amersfoort alle dagen van het jaar open zijn. Maar coalitiepartijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie vinden dat er best een paar ‘rustdagen’ overeind kunnen blijven. Dat werd gisteravond duidelijk in het stadhuis.
De meeste Amersfoortse winkeliers vinden dat de gemeentelijke winkelsluitingswet kan worden afgeschaft, of in elk geval fors moet worden verruimd. De ondernemers vinden dat de winkeliers zelf wel kunnen uitmaken of ze hun winkels niet alleen op zondagen openen maar ook op christelijke feestdagen.
De meeste gemeenteraadsfracties hebben daar weinig moeite mee, maar sommige lokale politici willen vasthouden aan een paar dagen verplichte winkelsluiting. Gisteravond werd erover gesproken tijdens een peiling in de raadscommissie economie, waar de raad gevraagd werd richtinggevende keuzes te maken.

Handhavers aan de deur

De fracties van DENK, VVD en D66 hadden de kwestie eind vorig jaar opnieuw op de politieke agenda gezet nadat Turkse bakkers en andere winkels niet op een christelijke feestdag open mochten zijn. Zij kregen zelfs boa-handhavers aan de deur terwijl ze in voorgaande jaren wel gewoon open mochten zijn.
Een jaar of tien geleden speelde dat ook al. Destijds had de gemeenteraad in een verordening expliciet bepaald dat winkels op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag gesloten dienen te blijven. Voor andere zondagen en andere feestdagen is het voor winkeliers al mogelijk om een ontheffing te vragen.
De religieuze motivatie achter de zondagse sluiting klinkt velen tegenwoordig als achterhaald in de oren. Sommige fracties merkten op dat als er al religieuze argumenten zouden worden gehanteerd, dat dit dan ook zou moeten gelden voor joodse, hindoestaanse of islamitische religieuze dagen. De Nederlandse samenleving ziet er anders uit en gedraagt zich tegenwoordig ook anders, vinden deze fracties.

Gewijzigd koopgedrag

Vooral het gewijzigde koopgedrag van het publiek en de vele nieuwe winkelsoorten gaven aanleiding tot uitgebreide beschouwingen. Zo is voor veel gemeenteraadsleden de vraag of de verruiming zou moet gelden voor alle soorten winkels of dat er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt moet worden tussen food en non-food.
Vanuit een liberale benadering kiezen sommigen ervoor de openstelling geheel over te laten aan de markt van vraag en aanbod. Ook woordvoerders van grote supermarkten en kleine buurtwinkels bepleiten dat de klant en de winkelier dat zelf wel uitmaken.

Turkse bakker

Over de positie van de kleine winkelier werd nogal verschillend gedacht. Aan de ene kant werd gezegd dat een kleine mkb’er door het grootwinkelbedrijf ‘gedwongen wordt zeven dagen per week open te zijn’. Anderen daarentegen zeggen ‘dat de kleine Turkse bakker die op op een christelijke feestdag niet open mag zijn klanten verliest die naar Utrecht of Amsterdam trekken.
Meerdere raadsfracties zien permanente openstelling en permanent winkelend publiek in de binnenstad niet zo zitten. Zij vinden dat er wel degelijk een remmende rol blijft weggelegd voor het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat het college van burgemeester en wethouders later dit jaar de voorkeur van de gemeenteraadsfracties verwerkt in een voorstel om de verordening te verruimen of helemaal af te schaffen.
Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een mail: nieuws@nieuwsplein33.nl!