Vathorst krijgt een nieuwe verbindingsweg met de A1

Harm Kranenberg uit Zevenhuizen.
Harm Kranenberg uit Zevenhuizen. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Vathorst krijgt een nieuwe verbindingsweg met de A1. Dat schrijft het stadsbestuur van Amersfoort in een brief aan de gemeenteraad. De weg gaat voor een belangrijk deel over het grondgebied van de gemeente Bunschoten en doorkruist daarbij Zevenhuizen. Inwoners van dat buurtschap kwamen de afgelopen jaren in het geweer tegen het plan.
In een brief noemt het college van burgenmeester en wethouders de verbindingsweg noodzakelijk. In 2006 is door het Rijk en de regionale overheden in Midden-Nederland een bestuursovereenkomst getekend om de bereikbaarheid van dat deel van het land te verbeteren. De ontsluiting van Vathorst op de A1 was een van de maatregelen uit dit pakket.
De voorkeur gaat uit naar een tracé langs de Boulevard van Vathorst, door de nog te bouwen wijk Bovenduist en het groen van het buurtschap Zevenhuizen. De weg maakt deels gebruik van bestaande verbindingen. Het autoverkeer zal baat hebben bij de betere doorstroming van het verkeer, maar veel inwoners van het rustige en groene Zevenhuizen zagen niets in het plan. Er is naar de zorgen geluisterd want op de plek waar de nieuwe weg de Zevenhuizerstraat kruist, gaat de nieuwe weg een tunnel in.

Alternatieve route

Eerder pleitte Harm Kranenberg namens het buurtschap voor een ontsluitingsweg via de achterzijde van vuilstort Smink, langs de A1. Het nadeel van deze alternatieve route is, dat de verkeersdoorstroom mogelijk een stuk minder goed is. Of zoals de gemeente Bunschoten het twee jaar geleden al verwoordde: 'de verkeersafwikkeling is bij het toepassen van het Zuidelijke tracé niet robuust.'
De volgende stap is nu dat de gemeente Bunschoten als eerste een raadsbesluit zal nemen over het tracé. Het voorstel voor de gemeenteraad van Bunschoten wordt op dit moment voorbereid en op 18 januari behandeld. Daarna start Amersfoort met de voorbereiding van het raadsbesluit voor dit project.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.