Bolsius: ‘Niet elkaar de maat nemen maar in gesprek gaan’

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Amersfoorters hebben niet alleen een moeizaam corona-nasleepjaar achter de rug, maar ook in het komend jaar zal er onder hen sprake zijn van tegengestelde belangen. Soms zal het daarin schuren. Dat zei Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, maandagavond in zijn nieuwjaarsspeech.
Daarom gaat Amersfoort komend jaar benutten om meer te leren van ‘ontmoeting’ en van ‘doen’. Dat credo is volgens Bolsius nodig ‘om de wereld in Amersfoort een stukje beter te maken’. Hij kondigde aan dat de wethouders ook meer het persoonlijke contact met de inwoners zullen zoeken. De enige manier om het samen ergens over eens te worden, is met elkaar in gesprek te gaan, zonder elkaar vooraf de maat te nemen, zo zei de burgemeester op een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in scholengemeenschap Het Element.
In zijn nieuwjaarstoespraak wees hij erop dat ‘ontmoeting’ helaas niet altijd vanzelfsprekend is. Het kost moeite en beweging, en vraagt een flinke investering, van iedereen. Daarbij verwees hij zijdelings niet alleen naar enkele specifieke tegenstellingen (zoals het gedrag van uitgaanspubliek versus het woonklimaat van centrumbewoners), maar trok hij die vergelijking ook breder.

Ongelijkheid

Volgens Bolsius is er sprake van groeiende ongelijkheid die in de samenleving leidt tot polarisatie. Als voorbeeld noemde hij de onvrede onder jonge agrariërs in de directe omgeving van Amersfoort. Zij maken zich niet alleen zorgen over nieuwe klimaat- en milieueisen die aan de landbouw (en voedselproductie) worden gesteld, maar zijn ook bezorgd over de almaar groeiende stad.
© Nieuwsplein33
Wel wees hij erop dat de gemeente in het nieuwe collegeprogramma kiest voor meer ruimte voor ondernemen, meer woningbouw, groene energie, gezonder voedsel, meer groen en dierenwelzijn en goede gezondheid.
Als die belangen schuren met die van de agrariërs moeten we naar elkaar blijven luisteren. Daar begint het, zo verwees Bolsius naar een eerdere uitspraak van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Amersfoortse burgemeester sprak zijn afschuw uit over de manier waarop bij de recente jaarwisseling op enkele plekken in de stad met vuurwerk naar hulpverleners (van politie, brandweer en ambulance) werd gegooid.

Buurtwerkers

Bolsius prees manier waarop ouders en buurtbewoners in de meeste buurten een belangrijke rol vervulden om wél een feestje te kunnen vieren. Bolsius noemde het ‘een les voor de hele stad’ toen hij verwees naar de rol en de manier waarop Marokkaanse buurtvaders, moeders en jeugd- en buurtwerkers de rust op straat terugbrachten na uit de hand gelopen straatfestiviteiten van jonge Marokkaanse voetbalfans. Dat gebeurde na wedstrijden van het Marokkaanse voetbaleftal tijdens het recente WK-voetbal.
De Amersfoortse burgemeester zei ‘trots te zijn’ op de succesvolle manier waarop afgelopen jaar vele honderden Oekraïense vluchtelingen in de gemeente zijn opgenomen; niet alleen in gemeentelijke onderkomens maar ook bij vele particulieren, alsmede door kerken en andere organisaties.’
Amersfoorters, tijdelijk, nieuw of oud, maken hier met liefde en optimisme samen het beste van’. Een oorlog om veiligheid en vrijheid op internationale schaal leidt tot solidariteit op lokale schaal, merkte hij op.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.