Verzet tegen windenergie is meer dan een ‘niet in mijn achtertuin’ strijd

Agrariër Gerard Noordman
Agrariër Gerard Noordman © Nieuwsplein33
Amersfoort - Het verzet van omwonenden van de Isselt tegen de mogelijke komst van windturbines legt een spanningsveld bloot. Is het wel mogelijk om in deze dichtbevolkte regio te kiezen voor windenergie?
Terwijl agrariër Gerard Noordman door de modderige akker loopt, richting de plek waar de dichtstbijzijnde windturbine moet komen, herhaalt hij het een paar keer: “Ik snap dat er gekozen wordt voor duurzame energie.” Hij heeft een agrarisch bedrijf aan de Weerhorsterweg in Hoogland. Op zo’n 100 meter van zijn bedrijf en woning komen de molens te staan.
“Ik heb veel zonnepanelen liggen op mijn dak, je ziet ze vanaf hier goed liggen”, zegt hij. Maar voor de keuze voor deze locatie voor de windturbines kan hij geen begrip opbrengen. Op het eerste oog lijkt de plek bij uitstek geschikt. Agrarisch gebied, ver weg van de stedelijke bebouwing. Maar daar hebben de mensen die in dit poldergebied wonen geen boodschap aan.

210 meter hoog

De windturbines worden inclusief de wieken 210 meter hoog. Ter vergelijking: de Onze Lieve Vrouwetoren heeft een hoogte van 98 meter. Het stadsbestuur benadrukt dat de molens voldoen aan de normen als het gaat om geluidsoverlast en slagschaduw. Maar kwantificeren hoeveel overlast iemand kan verdragen blijft heel lastig. De een is nu eenmaal gevoeliger voor geluid en andere prikkels dan een ander.
Dat beaamt Robert-Jan de Bruin die verder weg aan de Coelhorsterweg in Hoogland woont. Ook hij heeft zonnepanelen liggen op zijn dak. “Er zijn mensen die hier wonen die er geen moeite mee hebben. Die vinden dat er wat moet gebeuren. En dat vind ik zelf ook. Maar waarom in zo’n dichtbevolkte regio?”
Zowel Gerard Noordman als Robert-Jan de Bruin zeggen dat de gemeente keuzes maakt over de rug van omwonenden. De andere kant is dat een stadsbestuur naar het grotere belang moet kijken. De energieprijzen zullen de komende jaren hoog blijven en van vervuilende steenkolen afhankelijk blijven voor de energiewinning is onwenselijk.
Windturbines zijn een efficiënte manier om in een keer veel energie op te wekken. Toch benadrukken actiegroepen zoals Windalarm dat er nog veel te winnen is met uitbreiding van zonne-energie op daken, geluidswallen en parkeerterreinen te en vol in te zetten op energiebesparing. Een boodschap die de politieke partij Lokaal Belangrijk in Leusden vorig jaar ook ten volle uitdroeg en hen een flinke verkiezingswinst opleverde.

Patstelling

Inmiddels is de Leusdens coalitie waar Lokaal Belangrijk onderdeel van uitmaakt in een crisis beland omdat de VVD eruit is gestapt. De liberalen vrezen dat de provincie de regie overneemt wanneer Leusden blijft volharden in het afwijzen van windenergie. Zover zal het college in Amersfoort, voorop gegaan door GroenLinks en D66, het niet laten komen. De inzet van windenergie is een belangrijk gegeven in het coalitieakkoord.
De patstelling tussen de omwonenden van de Isselt en de gemeente blijft daarom bestaan. Net als de haast onmogelijke opgave om binnen de grenzen van deze regio op grote schaal duurzame energie op te wekken.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.