Hier komen dit jaar de meeste nieuwe woningen

Amersfoort - Bouwen, bouwen, bouwen om het woningtekort tegen te gaan. Amersfoort wil tot 2030 zo'n duizend nieuwe woningen klaar hebben. Maar de stad slibt steeds verder dicht. Toch zijn er een paar projecten in aanbouw of bijna gereed waar jij dit jaar misschien jouw nieuwe onderkomen vindt.
Het valt in Amersfoort niet mee om het woningbestand flink uit te breiden. De gemeente bezit weinig eigen grond. Geplande woontorens stuiten nogal eens op verzet bij omwonenden en uit verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste Amersfoorters behoefte hebben aan een huis met een tuintje. Daar komt bij dat de haalbaarheid van woningbouwprojecten onder druk staat door bijvoorbeeld een tekort aan bouwvakkers en stijgende bouwkosten.

Hoefkwartier

Tot zover de sombere kant van het verhaal. Op een aantal locaties in de stad lukt het wél om huizen te bouwen. Soms gaat het om een handvol woningen, soms om tientallen. Zoals in de Hoef West. Nu nog vooral bekend als een kantoorgebied. Dat gaat veranderen. De Hoef West verandert de komende tien jaar in een nieuwe woonwijk met maximaal 4.000 nieuwe woningen onder de naam Hoefkwartier. Het meeste van wat ontwikkeld gaat worden ligt nog op de tekentafel. Maar de oplevering van het project De Hoefse Hout staat in het tweede kwartaal van dit jaar gepland.
De Hoefse Hout.
De Hoefse Hout. © OZ Architecten Amsterdam
Dertig woningen moeten er komen, waarvan er tien bedoeld zijn voor de verkoop. De andere twintig appartementen worden verhuurd. Het gaat dus nog niet om grote getallen, maar het begin is er. Is het dan wel gezellig wonen in een kantoorgebied? De bedoeling is om van het toekomstige Hoefkwartier een duurzame wijk te maken, met veel groen en ruimte voor de fietser. Ook komen er bijvoorbeeld horecavoorzieningen. Daarnaast wordt er gesproken over een verkeershub waar auto's en fietsen kunnen worden geparkeerd en deelvervoer kan worden gehuurd. De hub is ook in beeld als opslagpunt voor energie en als pick-up points voor pakketjes of kleine bedrijven als een stomerij.

Een nieuwe woontoren in Liendert

Veel buurtbewoners uit Liendert liepen eerder te hoop tegen de komst van twee woontorens in hun wijk. Ze vreesden voor de leefbaarheid en parkeerdruk in een wijk die volgens hun toch al onder druk staat. De bezwaren werden door de rechter van tafel geveegd en dus komen er twee gebouwen als onderdeel van het project met de naam 'HIER!'. Een woontoren van ongeveer 23 meter aan het Valleikanaal en de hoogste is een woontoren van ongeveer 60 meter hoog aan de Zangvogelweg.
Woonproject HIER in Amersfoort.
Woonproject HIER in Amersfoort. © Eentien Architecten Rotterdam
Het project biedt ruimte aan 165 appartementen van vier verschillende types. Er komen 108 vrije sector huurappartementen en 57 sociale huurappartementen. Het is daarmee de plek waar dit jaar de grootste slag wordt gemaakt qua aantal woningen. De bouw is eind 2021 gestart. De verwachting is dat de oplevering eind dit jaar klaar is. Buurtbewoners blijven ondertussen ongerust over de toekomstplannen. Sommigen spreken inmiddels over het ‘Manhattan aan het Valleikanaal’. Velen vinden dat de verdeling van de woontorens wel wat gelijkmatiger mag worden verdeeld in de stad, maar dat blijkt in de praktijk heel lastig.

Podium

Podium ligt in de wijk Vathorst. Er komen uiteindelijk zo’n 440 nieuwbouwwoningen, een mix van koopwoningen en appartementen in het sociale en middeldure huursegment. Er zijn op dit moment 19 koopwoningen te koop. Het hele project komt dit jaar net niet meer af. De oplevering staat gepland medio 2024.
Podium in Vathorst.
Podium in Vathorst. © woneninpodium.nl
Tenslotte. Veel aandacht zal er de komende jaren gaan naar de te ontwikkelen wijk Langs Eem en Spoor. Een sliert van vijf wijkjes: van de Wagenwerkplaats tot bedrijventerrein Isselt, waarvan een deel tot woonwijk wordt omgebouwd. Er moet nog veel gebeuren voor het zover is, maar in 2030 moeten hier ongeveer drieduizend woningen zijn gebouwd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.