Amersfoortse raad positief over onderlinge samenwerking

De installatie van de wethouders in Amersfoort in juli 2022.
De installatie van de wethouders in Amersfoort in juli 2022. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Veel Amersfoortse gemeenteraadsleden zijn positief over de onderlinge samenwerking. Dat concludeert journalistiek platform De Stadsbron na een inventarisatie onder een deel van de raadsleden. Zowel de coalitie- als de oppositiepartijen spreken van een goede sfeer, met soms inhoudelijk stevige debatten, maar ook met onderling respect.
Peter de Langen benaderde verschillende raadsleden om te reflecteren op het afgelopen halfjaar. Hij was zelf namens De Stadsbron regelmatig aanwezig bij de raadsvergaderingen en beaamt een andere sfeer te ervaren dan in de vorige periode. "Toen was de sfeer vaak schimmig en was er absoluut geen samenwerking tussen coalitie en oppositie", schrijft hij in zijn analyse.
Zowel de coalitie- als de oppositiepartijen spreken volgens De Langen van een goede sfeer, met soms inhoudelijk stevige debatten, maar ook met onderling respect. Zo schreef SP-raadslid Judith Zon hem '"Er is openheid, belangstelling en respect voor elkaars mening". CDA fractievoorzitter Jan de van de Schueren vindt de sfeer in de coalitie goed: 'we gunnen elkaar wat' en 'we gunnen de oppositie wat'. Menno Fousert, fractievoorzitter Amersfoort 2014, verwoordt het als volgt: "Ik heb het gevoel, en je ziet dat wel in de houding van een aantal wethouders, dat het college een opener en transparantere houding nastreeft, fouten toegeeft en gaat voor verbetering."

Beter naar elkaar luisteren

Kritische kanttekeningen zijn er ook. Eén raadslid vindt dat de cultuur in het stadhuis beter moet en dat de informatievoorziening verbetering behoeft. Een ander raadslid wil dat raadsleden beter naar elkaar luisteren, naar wat er écht gezegd wordt en dan geen aannames doen over wat de ander heeft gezegd. Weer een ander raadslid vindt dat er voor de verandering van de raadscultuur meer tijd nodig is.
De VVD is kritischer. Fractievoorzitter Maarten Flikkema vindt dat er nog weinig concrete resultaten zijn te melden. "Veel ambities, maar nog weinig concrete voorstellen". Peter de Langen heeft ook de wethouders gevraagd om te reflecteren op het eerste halfjaar. Zij komen later met hun bevindingen.
Het hele verhaal van Peter de Langen is terug te lezen op de website van De Stadsbron.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.